Mô hình hoạt động.

Khuôn viên của khu khởi nghiệm là khuôn viên mở, ở đây, các học viên, sinh viên có nhiều không gian sáng tạo dưới sự hỗ trợ tối đa của các thầy cô cũng như các giảng viên đến từ các doanh nghiệp.

Tuy bố trí mở nhưng khuôn viên cũng tạo ra nhiều module có chức năng riêng biệt như:

  • Moldue khởi nghiệp về mạng và an toàn thông tin
  • Muldue khởi nghiệp về lập trình và web
  • Muldue khởi nghiepeh về văn phòng và kinh tế.

Ngoài ra ở đây còn bố trí các khu hội thảo, phòng làm việc theo nhóm có tính chất riêng tư cũng như trao đổi riêng…

Bộ phận hỗ trợ sẽ là nơi các bạn có quyền hỏi bất cứ điều gì mà mình chưa biết.