Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần Phương (Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương ĐCSVN (Khóa IV và V), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) làm Hiệu trưởng. Trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (nhân kỷ niệm 10 thành lập) và Huân chương Lao động hạng Nhì (nhân kỷ niệm 15 thành lập)

Khoa CNTT là một trong những khoa được thành lập ngay sau khi trường thành lập, trải qua 20 năm phát triển khoa CNTT đã đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư CNTT cung cấp nguồn lực cho sự phát triển chung của đất nước.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, khoa CNTT quyết định thành lập bộ môn Khởi nghiệp nhằm đáp ứng xu thế phát triển của xã hội và trang bị cho sinh viên một hành trang để vào đời lập nghiệp.

Bộ môn khởi nghiệp ra đời sẽ giải quyết được một số vấn đề sau:

  • Định hướng cho sinh viên gần với công việc thực tế hơn
  • Tiếp cận môi trường doanh nghiệp
  • Làm quen với môi trường doanh nghiệp
  • Kết nối giao thoa kiến thức trường học và thực hành
  • Tiếp cận nghề nghiệp, cơ hội việc làm.

Trên đây là một số mục tiêu mà bộ môn khởi nghiệp đang vươn đến.