CƠ CẤU HỖ TRỢ CỦA KHU VỰC KHỞI NGHIỆP

Ban điều hành

Ban điều hành gồm lãnh đạo khoa CNTT và bộ phận trợ giúp để duy trì sự hoạt động liên tục của khu khởi nghiệp 24/7. Ban lãnh đạo khoa có chức năng hoạt định công việc, chính sách và đề ra các chủ trương đào tạo cũng như kết nối các doanh nghiệp để sinh viên có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với kiến thức thực tế cũng như cơ hội lập nghiệp sau này.

Bộ phận hỗ trợ

Bộ phận hỗ trợ làm nhiệm vụ thực thi các chính sách của BCN khoa cũng như theo dõi các hoạt động hàng ngày của toàn khu khởi nghiệp ngoài ra bộ phận này còn có chức năng lên kế hoạch công việc cụ thể cho tuần làm việc mới từ thông tin của ban chủ nhiệm khoa.

Bộ phận trực phục vụ.

Bộ phận trực phục vụ có chức năng duy trì và quản lý tất cả các thành viên vào ra, giám sát, báo cáo các hoạt động của khu vực cho bộ phận hỗ trợ để kịp thời điều chỉnh cũng như nhận được hỗ trợ từ bộ phận hỗ trợ.

Bộ phận kỹ thuật.

Bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ các thành viên trong khu khởi nghiệp về hệ thống mạng, điện, sắp xếp ví trí, hỗ trợ khách thông tin wifi, thông tin sự kiện…